Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rehabilitacja neurologiczna

Neurorehabilitacja, rehabilitacja neurologiczna - dla kogo, na czym polega

Neurorehabilitacja kierowana jest do pacjentów z uszkodzeniem centralnego lub obwodowego układu nerwowego. Z neurorehabilitacji najczęściej korzystają pacjenci po udarach przekrwiennych (rehabilitacja po udarach) oraz niedokrwiennych mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych, pacjenci z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym oraz mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, odpowiednio dobranych metod fizjoterapeutycznych, umiejętnego rozplanowania intensywności terapii w czasie.

Fizjoterapeuta prowadzący neurorehabilitację w Provita w Bolesławcu jest przeszkolony z zakresu nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych. Podczas swojej pracy wykorzystuje techniki PNF, terapii manualnej, kinesiology taping, pinoterapię i inne, np. ćwiczenia reedukacji chodu i innych czynności dnia codziennego (nauka siadania, stania, reedukacja ruchów ręki itp.).

Wedle żartobliwego hasła “People Need Fun” (ludzie potrzebują zabawy), nabudowanego na skrócie jednej z metod neurorehabilitacyjnych - PNF (ang. proprioceptive neuromuscular facilitation) wiadomo też, że aby w pełni wykorzystać neuroplastyczność mózgu ćwiczenia, oprócz swojej biomechanicznej funkcji, powinny być zabawą dla pacjenta i być nakierowane na realne, codzienne zadania. Dopiero przy takim podejściu wykorzystujemy neuroplastyczność i pozwalamy na tworzenie się nowych synaps między neuronami.

Główne zadania rehabilitacji neurologicznej:

 • przywrócenie wszystkich utraconych funkcji,
 • w przypadku, kiedy odzyskanie utraconej funkcji nie jest możliwe, należy pacjenta nauczyć radzić sobie w inny sposób, ale z zachowaniem prawidłowych lub zbliżonych do ideału wzorców ruchowych,
 • jeżeli nie ma możliwości wypracowania żadnej nowej funkcji, należy skierować działania na podtrzymanie tych, które już istnieją.

Rehabilitacja neurologiczna - wskazania

 • choroby związane z utrzymaniem równowagi,
 • przebyte incydenty naczyniowe Ośrodkowego Układu Nerwowego (udary mózgu i przebyte krwotoki),
 • stwardnienie rozsiane (SM),
 • stwardnienia zanikowe boczne (SLA),
 • choroby powodujące zaburzenia w utrzymywaniu równowagi,
 • choroby powodujące upośledzenie stereotypu chodu,
 • choroba Parkinsona,
 • niedowłady,
 • dziecięce porażenie mózgowe (MPD).
neurorehabilitacja1.webpneurorehabilitacja2.webpneurorehabilitacja3.webp

W celu umówienia się na wizytę zadzwoń do nas
75 644 71 71